Apliko për Ndihmes Kuzhinier, Specialist për fast-food, Punëtor higjene

Emri i Biznesit

Waffle&juice bar

Adresa

Shqipëri

Sarandë

Paga

Nuk është përcaktuar

Apliko

Aplikanti