Ofro Punë

Falë punës së profesionistëve tanë, bashkojmë pritshmëritë e atyre që kërkojnë dhe që ofrojnë punë, duke krijuar raporte të forta besimi dhe perspektiva të reja!

Vende Vakante

Informacione Personale

Personi i kontaktit


Informacione rreth pozicionit që ofroni


Lek

Ne garantojmë…

–   Një eksperiencë të re në burime njerëzore!
–   Bëhemi katalizator për biznesin tuaj!
–   Profesionistit të duhur i gjejmë punën e duhur!
–   Për një shërbim superior, mund të gjeni personel superior!
–   Ne kuptojmë specifikat dhe nevojat tuaja!
–   Ju mund të plazmoni të ardhmen tek personeli!
–   Ju tregojmë rrugën drejt suksesit!