Apliko për Kuzhinier

Emri i Biznesit

TFP dhe Hip Hop Cafe

Adresa

Shqipëri

Tiranë

Paga

Nuk është përcaktuar

Apliko

Aplikanti