Apliko për Shef kuzhine, Specialist për fast-food

Emri i Biznesit

Restorant Riviera

Adresa

Shqipëri

Durrës

Paga

Nuk është përcaktuar

Apliko

Aplikanti