Apliko për Kuzhinier

Emri i Biznesit

Resto Lounge

Adresa

Shqipëri

Elbasan

Paga

70000

Apliko

Aplikanti