Apliko për Kuzhinier, Picier, Specialist për fast-food

Emri i Biznesit

Restaurant Millenium Frankfurt

Numri i telefonit

+4915161589913

Adresa

Gjermani

Qyteti nuk është përcaktuar

Paga

220000

Apliko

Aplikanti