Apliko për Kuzhinier, Ndihmes Kuzhinier

Emri i Biznesit

Restaurant Imperial

Adresa

Shqipëri

Kavajë

Paga

Nuk është përcaktuar

Apliko

Aplikanti