Apliko për Kuzhinier

Emri i Biznesit

Restaurant Fish & Chips Tirana

Adresa

Shqipëri

Tiranë

Paga

Nuk është përcaktuar

Apliko

Aplikanti