Apliko për Kamarier

Emri i Biznesit

Quattordici Restaurant London

Adresa

Britani e Madhe

Qyteti nuk është përcaktuar

Paga

200000

Apliko

Aplikanti