Apliko për Ndihmes Kuzhinier, Zgarist

Emri i Biznesit

Menadria Borsh

Adresa

Shqipëri

Himarë

Paga

Nuk është përcaktuar

Apliko

Aplikanti