Apliko për Menaxher hoteli ose lokali

Emri i Biznesit

Marinaj

Adresa

Shqipëri

Qyteti nuk është përcaktuar

Paga

Nuk është përcaktuar

Apliko

Aplikanti