Apliko për Ndihmes Kuzhinier

Emri i Biznesit

House Fish Gazi

Adresa

Shqipëri

Kavajë

Paga

Nuk është përcaktuar

Apliko

Aplikanti