Apliko për Shef kuzhine

Emri i Biznesit

Hotel Vivas

Adresa

Shqipëri

Durrës

Paga

200000

Apliko

Aplikanti