Apliko për Kuzhinier, Picier

Emri i Biznesit

Hotel Qeparo

Adresa

Shqipëri

Sarandë

Paga

Nuk është përcaktuar

Apliko

Aplikanti