Apliko për Kuzhinier, Punëtor higjene, Ndihmes Kuzhinier

Emri i Biznesit

Hotel Pirat

Adresa

Mali i Zi

Qyteti nuk është përcaktuar

Paga

Nuk është përcaktuar

Apliko

Aplikanti