Apliko për Kuzhinier, Ndihmes Kuzhinier

Emri i Biznesit

Hotel Orange

Adresa

Shqipëri

Vlorë

Paga

Nuk është përcaktuar

Apliko

Aplikanti