Apliko për Kuzhinier, Ndihmes Kuzhinier

Emri i Biznesit

Hotel Kraal

Adresa

Shqipëri

Vlorë

Paga

Nuk është përcaktuar

Apliko

Aplikanti