Apliko për Kuzhinier, Picier, Zgarist

Emri i Biznesit

Hotel Grand London Shengjin

Adresa

Shqipëri

Lezhë

Paga

Nuk është përcaktuar

Apliko

Aplikanti