Apliko për Kuzhinier, Picier, Ndihmes Kuzhinier

Emri i Biznesit

Hotel Cruiser Ulqin

Adresa

Mali i Zi

Qyteti nuk është përcaktuar

Paga

Nuk është përcaktuar

Apliko

Aplikanti