Apliko për Picier, Ndihmes Kuzhinier

Emri i Biznesit

Hotel Brilant Shëngjin

Adresa

Shqipëri

Lezhë

Paga

Nuk është përcaktuar

Apliko

Aplikanti