Apliko për Specialist për fast-food

Emri i Biznesit

Hepta Grill

Adresa

Shqipëri

Durrës

Paga

Nuk është përcaktuar

Apliko

Aplikanti