Apliko për Ndihmes Kuzhinier

Emri i Biznesit

Fresco Restorant

Adresa

Shqipëri

Sarandë

Paga

Nuk është përcaktuar

Apliko

Aplikanti