Apliko për Specialist për fast-food

Emri i Biznesit

Fast-Food & Beach Bar Blue Wave

Adresa

Shqipëri

Himarë

Paga

Nuk është përcaktuar

Apliko

Aplikanti