Apliko për Shef pasticerie

Emri i Biznesit

Eis Boutique Gelato

Adresa

Gjermani

Qyteti nuk është përcaktuar

Paga

Nuk është përcaktuar

Apliko

Aplikanti