Apliko për Kuzhinier

Emri i Biznesit

City grill & Te Albani

Adresa

Shqipëri

Berat

Paga

Nuk është përcaktuar

Apliko

Aplikanti