Apliko për Kuzhinier

Emri i Biznesit

Bujtina Natyra (Rinas Tapizë)

Adresa

Shqipëri

Tiranë

Paga

90000

Apliko

Aplikanti