Apliko për Barist

Emri i Biznesit

Beach Bar Sirena Tale

Adresa

Shqipëri

Lezhë

Paga

Nuk është përcaktuar

Apliko

Aplikanti