Apliko për Specialist për fast-food

Emri i Biznesit

Bar Te Sisi

Adresa

Shqipëri

Tiranë

Paga

Nuk është përcaktuar

Apliko

Aplikanti