Apliko për Kuzhinier, Picier

Emri i Biznesit

Aroma e Gostivarit Velipojë

Adresa

Shqipëri

Shkodër

Paga

Nuk është përcaktuar

Apliko

Aplikanti