Apliko për Zgarist, Menaxher hoteli ose lokali

Emri i Biznesit

Anija Liburna

Adresa

Shqipëri

Tiranë

Paga

Nuk është përcaktuar

Apliko

Aplikanti