Apliko për Menaxher hoteli ose lokali

Emri i Biznesit

Saga Tirana

Adresa

Shqipëri

Tiranë

Paga

Nuk është përcaktuar

Apliko

Aplikanti